Pand Woningstichting Domus

Openingstijden

Maandag tot en met donderdag
08:30-17:00 uur
Vrijdag
08:30-12:30 uur

Telefoonnummers

Algemeen
(0475) 33 73 23

Buiten kantoortijd
(040) 289 57 16

 

Contact

 

Route

Welkom bij Woningstichting Domus

Huurverhoging afhankelijk van uw inkomen
Net als alle prijzen, stijgt ook jaarlijks de huurprijs. Woningcorporaties hebben de laatste jaren te maken met sterk toegenomen kosten, waaronder de nieuwe verhuurderbelasting. Om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, mogen wij de huurprijs sinds vorig jaar iets sterker laten stijgen dan de inflatie. Lees verder over hoeveel uw huur precies stijgt....

Doet u ook mee aan Toon uw Tuin?
Ook dit jaar daagt de Gemeente Roermond de Roermondse tuinliefhebbers uit om hun voortuin, zijtuin, bedrijfstuin, balkontuin of geveltuin aan te melden voor deelname aan ‘Toon uw Tuin 2014’.
Ook Woningstichting Domus omarmt dit initiatief van de gemeente en roept haar huurder in Roermond op hier aan deel te nemen. Lees meer over Toon uw Tuin 2014.

Woningstichting Domus behaald wederom het KWH-label!
Op alle meetonderdelen kregen wij een voldoende. Gemiddeld haalden wij een 7,8; een cijfer om trots op te zijn! Het hoogste punt kregen wij voor reparaties: een 8,2. Op het onderdeel klachtenafhandeling realiseerden we een sterke verbetering. Lees verder over het KWH-label...

Win een startkapitaal voor je buurt!
De wedstrijd Onze Buurt bevordert de leefbaarheid in wijken en dorpen. Voor het beste buurtplan leggen de woningcorporaties verenigd in Ons Limburg een startkapitaal klaar van tienduizenden euro’s. We vinden het belangrijk dat mensen in wijken samen werken aan de verfraaiing van de omgeving en onderlinge contacten opzoeken. Lees meer over Onze Buurt.....

Nieuwe Algemene Huurvoorwaarden
Woningstichting Domus heeft de Algemene Huurvoorwaarden per 1 april 2014 geactualiseerd en aangepast. De nieuwe voorwaarden sluiten beter aan op de huidige wetgeving. De teksten zijn leesbaarder, eenvoudiger omschreven en korter zodat deze voor u als huurder beter te begrijpen zijn. Lees verder over de Algemene huurvoorwaarden....

Bewonerscommissie Ruremonde is opgericht!
Afgelopen donderdag 9 januari is de samenwerkingsovereenkomst met de Bewonerscommissie Ruremonde ondertekend. Dit betekent dat vanaf dat moment het complex, gelegen aan de Sint. Jacobslaan en Overbrugge, officeel een bewonerscommissie heeft. Lees verder....

De Spiegel van Roermond 2014
In december 2013 is de nieuwe uitgave van de Spiegel van Roermond 2014 uitgegeven. In dit boek is onder andere de historie van Woningstichting Domus, voorheen Cooperatieve Bouwvereeniging L.A.D.A. door de heer Beyers beschreven. Lees meer over de spiegel van Roermond.

Samenwerkingsovereenkomst Bewonerscommissie Anders Wonen ondertekend!
Op 20 december 2013 heeft Woningstichting Domus samen met de bewonerscommissie van het wooncomplex Anders Wonen, gelegen aan de Minister Strensstraat in het Vrijveld een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Lees verder....

Vernieuwd parkeerbeleid
Woningstichting Domus heeft het huidige parkeerbeleid vernieuwd. Hier vindt u meer informatie over ons nieuwe parkeerbeleid.

Gemeente en corporaties Roermond maken afspraken tot 2017
Donderdag 14 november zetten de Gemeente Roermond en vier in Roermond actieve woningcorporaties, waaronder Woningstichting Domus, hun handtekening onder de gezamenlijke prestatieafspraken. Deze afspraken worden iedere vier jaar opnieuw gemaakt. Dit jaar is het voor het eerst dat de gemeente en de corporaties Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woningstichting Domus en WoonGoed 2-Duizend de afspraken gezamenlijk maken. Lees verder....

Ondernemingsplan
Op 5 september is ons nieuwe ondernemingsplan gepresenteerd tijdens de Domus Dag. Wilt u meer weten over onze nieuwe koers bekijk dan het onderstaande filmpje.

Als u het ondernemingsplan wilt inlezen dan kunt u dit hier downloaden.

Drukbezochte Domus Dag
Op donderdag 5 september werd voor de tweede keer de Domus Dag georganiseerd. Op deze dag zijn wij in gesprek gegaan met onze huurders, samenwerkingspartners en andere belangstellenden.

In het kantoor van Woningstichting Domus en op het naastgelegen plein waren tal van activiteiten georganiseerd. Er was een informatiemarkt ingericht met onze samenwerkingspartners, er waren workshops en het gehele kantoor was opengesteld. Voor de kinderen was er een springkussen en de mogelijkheid om geschminkt te worden. Tijdens de Domus Dag werd ook het nieuwe ondernemingsplan aan alle aanwezigen gepresenteerd.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag!

Pijl grijs

Huurwoningen

Te huur: Laurentiusplein 301

Laurentiusplein 301

Te huur: Pelserstraat 34

Pelserstraat 34

Te huur: De Lombardije

De Lombardije

Te huur: Kempweg

Kempweg

Te huur: Parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen