Pand Woningstichting Domus

Online afspraak

Buiten deze tijden kunt u alleen op afspraak bij ons terecht. 

Telefoonnummers

Algemeen
(0475) 33 73 23

Buiten kantoortijd
(040) 289 57 16

 

Contact

 

Route

Welkom bij Woningstichting Domus

Ons kantoor is vrijdag 21 oktober open vanaf 8:30uur in plaats van 8:00uur.

Uitermate succesvolle Domus Dag
Op zaterdag 1 oktober, de Dag van het Huren, ging Woningstichting Domus tijdens de 5eDomus Dag – anders dan voorgaande jaren - langs bij haar huurders. De Domus Dag staat al 5 jaar symbool voor de kernwaarden van Woningstichting Domus; transparant, verbindend, proactief en dichtbij.

Met deze laatste kernwaarde ‘dichtbij’ in het vizier, bezochten wij 4 locaties in Roermond in de buurt van onze huurders. Op een ongedwongen manier konden huurders en belangstellende in gesprek gaan met medewerkers, de voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging  en enkele leden van de Raad van Commissarissen. Lees verder over de Domus Dag....

Website Huurdersbelangenvereniging Roer je Mond
Deze week is de website van de Huurdersbelangenvereniging Roer je Mond online gegaan! Wanneer u huurder bent van Woningstichting Domus en graag wilt meepraten en meedenken over de belangen van alle huurders, kunt u lid worden van deze huurdersbelangenvereniging. Neem een kijkje op deze nieuwe website voor meer informatie!

Nieuwe directeur - bestuurder: Harrie Oosterlee
Per 1 september 2016 hebben wij een nieuwe directeur-bestuurder; Harrie Oosterlee. De Raad van Commissarissen en Woningstichting Domus hebben er alle vertrouwen in dat de heer Oosterlee zijn taak succesvol zal uitvoeren.
In de Woonkoerier van september kunt u een interview lezen met Harrie Oosterlee en ook is er tijdens de Domus Dag op 1 oktober aanstaande de mogelijkheid om kennis met hem te maken.

Domus Dag - zaterdag 1 oktober 2016
De vertrouwde Domus Dag, maar dan anders! Met in het achterhoofd één van onze meest waardevolle kernwaarden 'dichtbij'gaan wij deze 5e Domus Dag náár onze huurders toe. Met een mobiele coffeetruck zijn wij op zaterdag 1 oktober op meerdere locaties in Roermond te vinden. Op deze flyer ziet u onze route en de tijdstippen waarop we bij u in de buurt zijn. Wij zien u graag op één van deze locaties!

J. van de Kerckhovestr., N. Biesenstr., W. van Criepstr. en Spoorlaan Noord
Heeft u als bewoner van één van bovenstaande adressen nog vragen over het afsluiten van uw balkon? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met een van onze medewerkers via telefoonnummer (0475) 33 73 23. Vindt u het prettiger dat wij contact met u opnemen? Vul dan het contactformulier op onze website in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Voor de link naar het contactformulier klik hier

Roer je Mond, word (bestuurs)lid van de Huurdersbelangenvereniging!
Woningstichting Domus is een open organisatie, die op vele manieren (mondeling en schriftelijk) met haar bewoners contact heeft. Een van deze manieren is het contact met de Huurdersbelangenvereniging 'Roer je Mond´(HBV). Deze vereniging is opgericht omdat het niet mogelijk is om over alle onderwerpen met elke huurder afzonderlijk te overleggen. De huurdersbelangenvereniging is ook op zoek naar betrokken bestuursleden die namens het bestuur willen deelnemen aan de gesprekken met Woningstichting Domus. De HBV is op zoek naar een secretaris die zich bezig houdt met o.a. het opstellen van de agenda, correspondentie en verslaglegging. Lijkt het je leuk om ervaring op te doen in een bestuursfunctie of wil je lid worden van Roer je Mond? Neem dan contact op met de HBV via hbvroerjemond@gmail.com.

Jaaroverzicht 2015
Ons jaaroverzicht 2015 is klaar! Ook in 2015 deden wij weer ons uiterste best voor onze huurders en partners. We huisvestten onze doelgroep, onderhielden onze woningen en werkten aan onze communicatie en dienstverlening. Ook voerden we een eigen huurdersonderzoek uit en werden we extern beoordeeld. Hieronder ziet u ons jaar 2015 in één oogopslag.

Ons volledige jaaroverzicht kunt u hier lezen!

 

Jaarlijkse huurverhoging per 1 juli...of gaat uw huur misschien omlaag?
Elk jaar gaat de huur per 1 juli een beetje omhoog. Afhankelijk van in welk type woning u woont, is dat dit keer met 1 of 1,5 procent. Maar dat geldt niet voor alle huurders, want in sommige gevallen kan de huur juist omlaag. Lees meer over de huuraanpassing 2016...

Passend toewijzen
 Met ingang van 1 januari 2016 verandert de toewijzing van woningen. Dit zogenaamd ‘passend toewijzen’ komt voort uit de nieuwe Woningwet die op 1 juli is ingegaan. Door de nieuwe regels krijgen woningzoekenden een woning waarvan de huur past bij hun inkomen. Lees verder over Passend toewijzen...

De Woningwet
Wat houdt de nieuwe Woningwet eigenlijk in? In onderstaand filmpje wordt dit kort en duidelijk uitgelegd.  

Pijl grijs