Op vakantie? Maak het inbrekers niet te makkelijk!

Op vakantie? Maak het inbrekers niet te makkelijk!

Tijdens de zomerperiode is in woningen vaak niemand aanwezig. Inbrekers kunnen vaak eenvoudig zien dat er niemand thuis is, bijvoorbeeld door een overvolle brievenbus of overdag gesloten gordijnen.

Opening binnentuin Pelserstraat

Opening binnentuin Pelserstraat

Vandaag werd de binnentuin van ons complex aan de Pelserstraat feestelijk geopend.
Samen met de firma Donkergroen en tuinarchitect Guido Paumen is deze herinrichting gerealiseerd!

Getekend: schoonmaakcontract!

Getekend: schoonmaakcontract!

De heer Oosterlee (WS Domus) en de heer Theeuwen (Prio Verve) ondertekenen het schoonmaakcontract. De komende 3 jaar verzorgt Prio Verve de algemene schoonmaak in onze complexen!

Maatschappelijke Visitatie: 'Domus presteert goed'

Maatschappelijke Visitatie: 'Domus presteert goed'

Binnen de corporatiebranche geldt de afspraak dat woningcorporaties zich elke vier jaar laten visiteren. Dit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk visitatiebureau.