Convenant voorkomt huisuitzetting

Bericht geplaatst op: 21-02-2019

Samen met de gemeente Roermond, Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg en Metggz zijn wij al jaren betrokken bij het Convenant Voorkomen Huisuitzetting. 
Dit houdt in dat wij samen met deze partners en drie andere woningcorporaties proberen om huisuitzettingen vanwege huurachterstand te voorkomen. 

Vernieuwd convenant

Dit convenant dient elk jaar opnieuw bekeken te worden en ook voor het nieuwe jaar hebben wij een vernieuwd convenant afgesloten met alle ketenpartners. 
Het convenant is op 29 januari 2019 ondertekend door:

  • Mevrouw Pirson, directeur - bestuur Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
  • De heer Snijkers, manager verhuur & sociaal beheer Wonen Zuid
  • De heer Peeters, bestuurder Stichting Wonen Limburg
  • De heer Mans, waarnemend bestuurder WoonGoed 2-Duizend
  • De heer Vermeulen, Raad van Bestuur Metggz
  • De heer Oosterlee, directeur - bestuurder Woningstichting Domus 

Met deze ondertekening wordt afgesproken elkaar altijd op te zoeken in geval een huurder in de problemen dreigt te komen. Op deze manier kunnen we problemen die kunnen leiden tot een huisuitzetting voorkomen. 

Ga naar het nieuwsoverzicht