Doorstart HBV Roer je Mond!

Bericht geplaatst op: 21-06-2018

De stem van onze huurder, Huurdersbelangenvereniging Roer je Mond blijft ondanks eerdere berichten tóch bestaan! Tijdens de Algemene Ledenvergadering is er een nieuw bestuurslid benoemd. De heer J. Verhees neemt het stokje over van de heer Levels en zal behalve bestuurslid, ook de functie van secretaris en voorzitter gaan uitoefenen.

HBV is serieuze sparringpartner

Woningstichting Domus is erg blij dat de heer Verhees zich hiervoor aan heeft gemeld, want wij zien de HBV als een serieuze sparring-en gesprekspartner voor onze organisatie. Voor de meeste vragen kunnen onze huurders uiteraard rechtstreeks met ons contact opnemen, maar er zijn soms ook zaken die op alle huurders betrekking hebben en dan is het prettig dat dit via één centraal punt loopt. Daarom hebben wij een huurdersbelangenvereniging in het leven geroepen.

Aanmelden?

Wilt u zich aanmelden als lid van HBV Roer je Mond? Dat kan! Kijk voor meer informatie op de website www.hbvroerjemond.nl of neem contact via info@hbvroerjemond.nl .

Ga naar het nieuwsoverzicht