Huisregels

Wij zijn blij dat u voor het huren van uw woning voor onze woningcorporatie heeft gekozen. Wij zullen dan ook onze uiterste best doen om u hierbij van dienst te zijn. We willen u graag helpen in een rustige en prettige sfeer. Een sfeer waar u zich thuis voelt. Daarom hebben we een aantal huisregels opgesteld: wat we verwachten van u als klant. De regels gelden uiteraard ook voor klantcontacten buiten onze locatie. Naast de huisregels voor klanten hebben we zelf ook gedragsregels die gelden voor onze medewerkers. Bij Woningstichting Domus staat de klant centraal.

Wat mag u van ons verwachten?

 • wij behandelen u met respect.
 • wij staan u op correcte wijze te woord.
 • wij lichten u op correcte wijze voor en informeren u over de stand van zaken.
 • wij gaan op correcte wijze met uw persoonlijke gegevens om.
 • wij houden ons aan de afspraken die wij met u maken.
 • wij verwerken uw aanvraag zo snel mogelijk, in ieder geval binnen de wettelijke termijnen.
 • wij zullen problemen, mochten deze voorkomen, snel en goed met u bespreken en oplossen.

Wat verwachten wij van u?

 • u behandelt onze medewerkers met respect.
 • u staat onze medewerkers correct te woord.
 • u dient uw aanvraag of verzoek tijdig bij ons in.
 • u verstrekt de noodzakelijke informatie voor de behandeling van uw verzoek.
 • u geeft wijzigingen betreffende de behandeling van uw verzoek tijdig door.
 • u houdt zich aan de afspraken, die wij met u maken.
 • u volgt de aanwijzingen van onze medewerkers op.
 • u neemt tijd voor het gesprek: schakel uw mobiele telefoon uit tijdens het gesprek met onze medewerkers.
 • u gunt de ander privacy, hou afstand.
 • mocht u problemen ondervinden met medewerkers van onze woningcorporatie die u niet in onderling gesprek met hen op kan lossen, dan kunt u beroep doen op de Manager Wonen &  Vastgoedstrategie. 
 • u kunt er in dat geval ook voor kiezen om uw klacht schriftelijk kenbaar te te maken bij directie. Wij zullen dan binnen 2 weken contact met u opnemen om met u te bespreken hoe de problemen kunnen worden opgelost.

Wat tolereren wij niet?

 • handtastelijkheden en/of lichamelijk geweld.
 • schelden, beledigen,discriminerende taal of schreeuwen.
 • het gooien met, of vernielen van spullen.
 • (sexueel) intimideren.
 • het onmogelijk maken of bemoeilijken van het werk.
 • bedreigen van medewerkers en/of bestuur.
 • het lastig vallen van andere aanwezigen.
 • het onder invloed van alcohol of drugs betreden van onze locatie(s).
 • het mee naar binnen nemen van uw huisdier.
 • elke andere vorm van agressie en geweld.

(Bovenstaande geldt voor alle klantcontacten en communicatiekanalen, bijvoorbeeld: telefoon, e-mail, tijdens een bezoek aan één van de locaties, of in de regio.) Al deze gedragingen worden niet geaccepteerd, ook niet bij contacten tussen medewerkers van de organisatie en cliënten buiten de locatie. Indien deze gedragingen worden vertoond, wordt u daarop aangesproken en kunt u gesanctioneerd worden.

Voorbeelden hiervan zijn dat u niet verder wordt geholpen of dat u de toegang tot het gebouw wordt ontzegd. Door u aangerichte schade wordt op u verhaald. Alle incidenten worden geregistreerd. Het is mogelijk dat de politie wordt ingeschakeld. Wij gaan er echter van uit dat er een goede en aangename samenwerking tussen u en onze medewerkers zal ontstaan.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer
(0475) 33 73 23.