Huurachterstand

Huurachterstand ontstaat vaak door een samenloop van omstandigheden. Krap bij kas en veel rekeningen tegelijkertijd, of een onverwachte uitgave. Ook persoonlijke problemen kunnen een oorzaak zijn. Bij betalingsproblemen kunt u rekenen op ons begrip, maar dat niet alleen. Wij geven u ook advies over de wijze waarop u de problemen kunt aanpakken.

Betalingsregeling

Heeft u problemen met het betalen van de huur? Onderneem dan tijdig actie. Dan is het namelijk mogelijk een betalingsregeling te treffen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Een betalingsregeling leggen wij vast in een overeenkomst. Hier staat precies in hoe de achterstand wordt voldaan. Uitgangspunt is dat de achterstand in een redelijke termijn wordt afgelost. Belangrijk hierbij is dat de lopende huur wel gewoon per vooruitbetaling wordt voldaan. Bij iedereen zal de betalingsovereenkomst er anders uit zien. Wij houden rekening met uw inkomen en uw persoonlijke omstandigheden.

Drempel

Woningstichting Domus is zich er van bewust dat de drempel om over uw financiële problemen te praten hoog kan zijn. Bedenk echter dat op tijd handelen altijd in uw voordeel werkt. Loopt u ergens tegen aan en u heeft advies nodig? Dan kunt u contact met ons opnemen. Wij komen dan graag bij u thuis langs om hierover met u te praten en een oplossing te zoeken.

1e herinnering

Een huurachterstand is zowel voor u als voor ons niet fijn. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen als u betalingsproblemen ziet aankomen. Het kan altijd gebeuren dat de huur een keer niet op tijd is betaald. Wij sturen u daarom in de eerste week van de maand een herinnering. U krijgt dan alsnog een week de tijd om de achterstand te voldoen. Wanneer dit niet lukt, bieden wij u de mogelijkheid om met ons te zoeken naar een oplossing. Door contact op te nemen kunt u de situatie uitleggen. Wij helpen u zoveel mogelijk de nare gevolgen van een huurachterstand te vermijden.

2e herinnering

Wanneer u op de eerste herinnering niet reageert, sturen wij u een tweede herinnering. Het niet tijdig betalen leidt voor Woningstichting Domus tot hoge kosten. Dit gaat uiteindelijk ten koste van alle huurders, ook van de vele huurders die op tijd betalen. Wij brengen u bij de tweede herinnering dan ook € 25,- administratiekosten in rekening.

Huisbezoek

Reageert u niet op de gestuurde herinneringen? Dan plannen wij een huisbezoek en bekijken samen uw financiële situatie. Samen met u proberen wij een betalingsregeling te treffen en eventuele andere financiële problemen op te lossen. Weigert u mee te werken aan een oplossing of bent u niet bereikbaar, dan schakelen wij de deurwaarder in. Let op, wanneer u een gemaakte betalingsregeling niet nakomt, wordt de vordering op u direct overgedragen aan de deurwaarder.

Laatste kans om te betalen

Wanneer u na deze 2e herinnering (en een huisbezoek) de huur nog niet heeft voldaan krijgt u van Woningstichting Domus een laatste mogelijkheid om de huur alsnog te betalen. Ontvangen wij deze betaling niet op tijd of helemaal niet dan brengt Woningstichting Domus bij u buitenrechtelijke incassokosten in rekening. Deze kosten, afhankelijk van de hoogte van de huurachterstand, kunnen fors oplopen. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om een deurwaarder in te schakelen.

Deurwaarder

Op het moment dat de deurwaarder wordt ingeschakeld, heeft dit financiële gevolgen. Alle kosten die de deurwaarder maakt om uw huurachterstand te innen, komen voor uw rekening. U kunt deze kosten voorkomen door direct contact met ons op te nemen wanneer u een betalingsprobleem heeft of ziet aankomen.

In de meeste gevallen stuurt de deurwaarder u een ‘laatste waarschuwing’. In deze brief wordt u gewezen op de mogelijkheid om binnen een aantal dagen contact op te nemen, om zo verdere kosten te voorkomen en de achterstand op te lossen.

Geeft u geen gehoor aan dit verzoek dan gaat de deurwaarder naar de rechter. Vaak wordt dan een vonnis uitgesproken waarbij u uw woning kwijt kan raken, dit terwijl de totale schuld als vordering open blijft staan. En er komen dan nog veel meer kosten extra bij.

U bent dan zelf verantwoordelijk voor het vinden van andere woonruimte. Bij Woningstichting Domus en de andere woningcorporaties in Roermond komt u niet zo maar meer in aanmerking voor een woning.

Woningstichting Domus hoopt dat u het niet zover laat komen en tijdig met ons contact opneemt!

Zelf je schulden regelen

Wanneer u een huurachterstand heeft is het prettig om deze zo snel mogelijk op te lossen. Dit voorkomt verdere problemen. De website www.zelfjeschuldenregelen.nl geeft veel informatie over hoe u zelf u schulden en dus ook de huurachterstand kunt oplossen. De website laat zien welke stappen u kunt ondernemen om de huurachterstand af te betalen.

Meer schulden?

Vaak blijkt dat er meer schulden zijn dan de huurachterstand. In dat geval bekijken wij tijdens een huisbezoek eerst samen met u of er een directe oplossing is. Vaak kunnen wij u helpen om ergere problemen te voorkomen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, verwijzen we u door naar het Centraal Loket van de gemeente Roermond.

Centraal Loket

Voor Roermondse burgers met financiële problemen heeft de gemeente Roermond het Centraal Loket Schuldhulp ingericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Kredietbank Limburg en het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg en de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Roermond.

Bij het Centraal Loket Schuldhulp werken professionele hulpverleners die weten hoe zij u op een verantwoorde manier kunnen helpen. Zij stellen een hulpverleningsplan op, waarin staat aangegeven of er schuldbemiddeling dan wel schuldsanering aangeboden wordt. Tevens staat vermeld welke andere begeleiding nodig is om te voorkomen dat u opnieuw in de problemen komt.

Voor een afspraak en informatiepakket kunt u contact opnemen met het Centraal Loket Schuldhulp Roermond, afdeling Sociale Zaken. Het telefoonnummer is (0475) 38 82 00.

Meer informatie

Wij hopen dat u na het lezen van deze folder ervan overtuigd bent dat u er verstandig aan doet tijdig contact op te nemen.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer (0475) 33 73 23.