Huurdersbelangenvereniging

Woningstichting Domus is een open organisatie, die op vele manieren (mondeling en schriftelijk) met haar bewoners contact heeft. Een van deze manieren is het contact met de Huurdersbelangenvereniging 'Roer je Mond´ (HBV). Deze vereniging is opgericht omdat het niet mogelijk is om over alle onderwerpen met elke huurder afzonderlijk te overleggen.

Het bestuur bespreekt namens de huurders diverse onderwerpen met Woningstichting Domus.

Informatieverstrekking aan de HBV

De huurdersbelangenvereniging ontvangt informatie over de volgende onderwerpen:

    • Meerjarenplanning van voorgenomen activiteiten
    • De jaarrekening en het jaarverslag
    • Overzicht van de cijfermatige kerngegevens
    • Prognoses op volkshuisvestingsgebied en financieel gebied.

De huurdersbelangenvereniging heeft recht op overleg over de verstrekte informatie en mag hierover advies uitbrengen.

HBV Roer je Mond heeft een eigen website: www.hbvroerjemond.nl

Bestuursleden

De huurdersbelangenvereniging is ook op zoek naar betrokken bestuursleden die namens het bestuur willen deelnemen aan de gesprekken met Woningstichting Domus. Interesse? Neem dan contact op met de HBV via hbvroerjemond@gmail.com  

Website & Lid worden

De huurders van Woningstichting Domus kunnen lid worden van de huurdersbelangenvereniging Roer je Mond. De huurders worden vertegenwoordigd door een zelf gekozen bestuur. Heeft u interesse om om ook lid te worden van de huurdersbelangenvereniging, meldt u dan aan via het aanmeldformulier op de website.

U kunt ook reageren via het e-mailadres hbvroerjemond@gmail.com, hier kunt u ook terecht met vragen.

Contactgegevens

De heer J. Verhees (voorzitter)
hbvroerjemond@gmail.com