Huuropzegging

Bij een verhuizing komt veel kijken. Hieronder kunt u alles terugvinden betreffende uw huuropzegging.

Opzegtermijn

Bij Woningstichting Domus kunt u de huur per werkdag opzeggen. De opzegtermijn is minimaal één kalendermaand.

Uw huur opzeggen kan via het formulier op onze website. Dit vindt u hier.  Ook kunt u zelf een brief opstellen. Wanneer u zelf een brief opstelt, vermeldt hierin dan minimaal de volgende zaken:

  • naam huurder en medehuurder
  • adresgegevens huidige woning
  • telefoonnummer
  • nieuwe adresgegevens
  • datum waarop u uw sleutels wilt inleveren
  • handtekening van u en de medehuurder

Bevestiging

Zodra uw huuropzegging compleet ingevuld bij ons is binnen gekomen, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. In deze bevestiging staat de einddatum van de huur vermeld. In deze brief staat ook een datum voor de voor- en eindcontrole. Wanneer u op deze data niet kunt, vragen wij u om contact op te nemen met Woningstichting Domus om een nieuwe afspraak te maken. Houdt u er bij het opzeggen van de huur al rekening mee dat de eindcontrole plaats zal vinden op de laatste huurdag.

Let u er op dat wanneer wij uw huuropzegging hebben ontvangen deze ook definitief is? Het is dus niet mogelijk om de huur “onder voorbehoud”op te zeggen.

Voorcontrole

De technisch woonconsulent komt op de afgesproken datum en tijd naar uw woning toe. Samen met u voert hij de voorcontrole uit, de woning hoeft dan nog niet leeg te zijn. De technisch woonconsulent controleert of de woning geschikt is om te verhuren aan een nieuwe bewoner. Het kan zijn dat u nog enkele werkzaamheden moet uitvoeren in de woning om deze in de juiste staat te kunnen opleveren. Dit zal de technisch woonconsulent u dan vertellen. Daarnaast maakt hij een schatting van de kosten wanneer wij deze werkzaamheden door een aannemer moeten laten uitvoeren.

Hij bekijkt ook of Woningstichting Domus nog werkzaamheden laat uitvoeren. De technisch woonconsulent noteert de werkzaamheden op een formulier ‘verhuisnota’, dat u samen met hem ondertekent.

Eindcontrole

De eindcontrole vindt plaats op de dag dat uw huurovereenkomst eindigt. De technisch woonconsulent controleert of de woning in goede staat door u wordt opgeleverd. Het is belangrijk dat de, bij de voorcontrole, geconstateerde gebreken zijn hersteld. Wanneer er nog gebreken zijn, zal Woningstichting Domus deze werkzaamheden alsnog op uw kosten laten uitvoeren. Het is dus erg belangrijk dat u alle gebreken verhelpt, voordat de eindcontrole plaatsvindt. Wanneer de eindcontrole is afgerond, tekent u het formulier ‘verhuisnota’ en levert u het overnameformulier en de sleutels in.

Eindafrekening

Als de eindcontrole is geweest maakt de technisch woonconsulent een overzicht waarop alle kosten worden beschreven van zaken die u niet goed heeft opgeleverd. Bijvoorbeeld wanneer de tuin niet goed is opgeruimd of als de woning niet netjes is achtergelaten. Eventuele vergoedingen die u toekomen worden ook genoteerd.

Dit wordt allemaal op de eindafrekening vastgelegd en die ontvangt u 6 weken na de eindcontrole. 

Overname roerende zaken

Wanneer de nieuwe huurder bekend is dan geven wij uw telefoonnummer aan deze persoon. Hij of zij zal contact met u opnemen voor het maken van een afspraak om de woning te bezichtigen en eventuele overnames te regelen. Het is dus belangrijk dat u zo snel mogelijk een bezichtiging regelt. De nieuwe huurder heeft 3 werkdagen om te beslissen of hij of zij de woning wilt huren.

U kunt met de nieuwe huurder afspraken maken om een aantal roerende zaken, zoals bijvoorbeeld vloerbedekking of gordijnen, over te nemen. Afspraken die u maakt betreffende overnames, legt u schriftelijk vast. U krijgt hiervoor een standaardformulier bij de voorcontrole. Dit formulier levert u bij de eindcontrole weer in. Let u er wel op dat u het overnameformulier pas ondertekent als de nieuwe huurder van Woningstichting Domus toestemming krijgt om de woning te huren.

Wij merken op dat een overname een zaak is tussen de vertrekkende en nieuwe huurder. Woningstichting Domus is hier geen partij in. Wij zullen daarom bijvoorbeeld niet namens u onderhandelen met de nieuwe huurder over de overnames. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken tussen u en de nieuwe huurder. 

Huurtoeslag

Wanneer u huurtoeslag ontvangt, is het belangrijk uw verhuizing door te geven aan de Belastingdienst. U kunt uw wijziging doorgeven via een wijzigingsformulier dat u kunt downloaden op www.toeslagen.nl of telefonisch kunt opvragen via (0800) 05 43.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer (0475) 33 73 23.

Online uw huur opzeggen kan hier!