Huurverhoging 2018

Bericht geplaatst op: 16-04-2018

De komende jaren gaan wij met onze thema’s uit het ondernemingsplan aan de slag om voor onze huurders een prettige en betaalbare woning én woonomgeving te realiseren. Dit betekent dat wij een groot gedeelte van onze woningen energiezuinig gaan maken om onder andere de woonlasten te laten dalen. Hiermee geven wij invulling aan een betere betaalbaarheid van de woonlasten.

Samen met onze huurders

Naast renovaties worden er ook weer nieuwbouwprojecten opgepakt om sociale huurwoningen aan onze woningvoorraad toe te voegen. Dit alles doen we samen met onze samenwerkingspartners maar uiteraard ook in samenspraak met onze huurders. In overleg met de huurdersbelangenvereniging ‘Roer je Mond’ en onze bewonerscommissies hebben wij de afgelopen maanden het huurbeleid opgesteld. Met dit huurbeleid kunnen wij onze ambities de komende jaren waar blijven maken.

Huurverhoging 2%

De maximale huurverhoging is door de overheid is bepaald op 2,4%. Echter hebben wij de huurverhoging voor al onze woningen op 2,0% vastgesteld. Daarbij zorgen wij ervoor dat de huur van onze sociale huurwoningen onder de € 710,70 blijft.

Ga naar het nieuwsoverzicht