Huurverhoging 2019

Bericht geplaatst op: 19-04-2019

Gaat de huur van uw woning vanaf juli 2019 omhoog? Woningcorporaties mogen elk jaar de huurprijs van sociale huurwoningen verhogen. Woningstichting Domus past niet de maximale huurverhoging toe en verhoogt de huur voor alle woningen met 2,0%.

Jaarlijkse huurverhoging: Wij houden het overzichtelijk

De overheid bepaalt jaarlijks met welk percentage de huur mag stijgen. Ook wordt vastgesteld wat de maximale huurverhoging mag zijn (2,6% tot 5,6%). Woningstichting Domus heeft besloten om niet de toegestane maximale huurverhoging toe te passen. Ook maken wij geen gebruik van de mogelijkheid om de huurverhoging toe te passen op basis van het huishoudinkomen van onze huurders. Zo houden wij het graag overzichtelijk. Rechts op deze pagina vindt u de Huurkrant 2019. Hierin wordt de jaarlijkse huurverhoging helder uitgelegd. 

Huurverhoging

Wij hebben, in overleg met de Huurdersbelangenvereniging “Roer je Mond” en de actieve bewonerscommissies, besloten om voor alle woningen een huurverhoging toe te passen van 2,0%. Ook voor huurders van een vrije sector-woning (met een netto huurprijs boven € 720,42) gaat de huur met 2 procent omhoog.

Recht op huurtoeslag

Een betaalbare woning met een goede kwaliteit vinden wij als sociale verhuurder belangrijk. Wij garanderen daarom dat onze sociale huurwoningen onder de liberalisatiegrens van € 720,42 zullen blijven. Dit betekent dat u als huurder een beroep kunt blijven doen op de huurtoeslag.

Servicekosten

De aanpassing van het voorschot voor de servicekosten passen wij gelijktijdig toe met de huurverhoging. Zoals u wellicht weet heeft de overheid een BTW verhoging toegepast voor verschillende soorten dienstverlening, onder andere voor schoonmaakbedrijven. Dit betekent dat mogelijk de voorschotten voor 2019-2020 verhoogd worden. Dit kunt u terugzien op de huuraanzeggingsbrief die u eind april in de brievenbus krijgt. De afrekening van de servicekosten over het jaar 2018 ontvangt u vóór 1 juli 2019.

Bezwaar indienen tegen de huurverhoging

Bent u het niet eens met de huurverhoging dan kunt u bij ons schriftelijk bezwaar maken. Op de website van de Rijksoverheid vindt u mogelijke redenen van bezwaar. Op de website www.huurcommissie.nl kunt u dan gebruik maken van het formulier Bezwaarschrift Jaarlijkse Huurverhoging. U kunt dit bezwaar tot 1 juli 2019 bij ons indienen. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op om een afspraak te maken met een van onze medewerkers via www.wsdomus.nl/online-afspraak. Wij geven u graag persoonlijk meer uitleg.

Ga naar het nieuwsoverzicht