Inwoning

Wanneer u als alleenstaande huurder begonnen bent, hoeft dit natuurlijk niet zo te blijven. Het kan zijn dat iemand in de loop der tijd bij u komt wonen. Deze persoon kan dan bij u komen inwonen. Hier leest u hoe dat werkt. 

Een inwoner heeft niet dezelfde status als een huurder. De huurder blijft altijd aansprakelijk voor de volledige huurbetaling en alle andere verplichtingen. Inwoners kunnen bij beëindiging van de huurovereenkomst geen aanspraak maken op de woning.
Pas als de inwoner 2 achtereenvolgende jaren op het adres staat ingeschreven, kan deze een aanvraag tot medehuurderschap indienen.  

Aanvragen

Voor iedereen die u wilt laten inwonen op uw adres is toestemming van Woningstichting Domus noodzakelijk. Op deze regel is echter 1 uitzondering. De uitzondering betreft uw eigen kinderen, mits zij jonger zijn dan 21 en niet getrouwd zijn of getrouwd zijn geweest. Een verzoek tot inwoning kan alleen worden gedaan door de huurder zelf. Rechts op de pagina vindt u het formulier Aanvraag Inwoning. 

Beoordeling

Uw aanvraag wordt vervolgens op een tweetal criteria beoordeeld. Dit is het woongedrag van u als huurder en de persoon die u wilt laten inwonen. Daarnaast kijken wij naar de grootte van de woning en het aantal personen dat al is ingeschreven op dit adres. De goedkeuring tot inwoning ontvangt u altijd schriftelijk. Met deze schriftelijke toestemming gaat u naar de gemeente om de nieuwe inwoner in te schrijven op het adres. Zonder de toestemming van Woningstichting Domus schrijft de gemeente deze persoon niet in.  

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer (0475) 33 73 23.