Jaaroverzicht

Ons jaar 2017 in één oogopslag

Ons jaaroverzicht 2017 is klaar! We zijn verheugd dat wij het jaaroverzicht ruim op tijd hebben afgerond. U kunt hierin terug lezen welke resultaten wij het afgelopen jaar hebben behaald.

We hebben nagenoeg al onze doelstellingen gehaald en zijn daar uiteraard heel trots op. Ook werkten we in 2017 hard aan het verbeteren van onze dienstverlening en maakten we plannen voor de toekomst.
Het volledige jaaroverzicht van 2017 kunt u hier lezen!

Voorgaande jaren Het volledige jaaroverzicht 2016 leest u hier!

 Oudere jaaroverzichten:

jaaroverzicht 2015                             

Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2012Wet Normering Topinkopens

Gegevens over de bezoldigingen van ons bestuur en Raad van Commissarissen, de WNT-gegevens, zijn openbaar. U vindt de WNT-gegevens in de jaarrekening van onze jaarverslagen.

Wet Normering Topinkopens

Gegevens over de bezoldigingen van ons bestuur en Raad van Commissarissen, de WNT-gegevens, zijn openbaar. U vindt de WNT-gegevens in de jaarrekening van onze jaarverslagen.