Maatschappelijke Visitatie: 'Domus presteert goed'

Bericht geplaatst op: 03-07-2019

Binnen de corporatiebranche geldt de afspraak dat woningcorporaties zich elke vier jaar laten visiteren. Dit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk visitatiebureau dat kijkt naar de prestaties van een corporatie op maatschappelijk vlak. Begin 2019 heeft Raeflex deze visitatie bij Woningstichting Domus uitgevoerd, waarbij zij hebben gekeken naar de periode 2014 - 2017.

Mooie resultaten waar wij trots op zijn!

Op vrijwel alle onderdelen scoren we over de afgelopen vier jaar beter dan de vier jaren daarvoor.
Raeflex: 'De visitatiecommissie ziet een corporatie die belangrijk is voor de stad Roermond en haar inwoners en doelgroep. Een corporatie die werkt vanuit gedrevenheid en visie en deze ook waarmaakt. Dat blijkt ook uit de beoordelingen die variëren van een 7,3 tot een 7,9.
De gemiddelde score 7.9 is op het prestatieveld ‘Presteren volgens Belanghebbenden’: een score waar Domus trots op kan zijn.'
Ook in het rapport en voor ons misschien wel het belangrijkste onderdeel:
'Woningstichting Domus en haar huurders: Uit de KWH meting blijkt dat de huurders ongeveer een 7,5 geven voor de dienstverlening van Domus. Opvallend is dat de huurders aangeven dat Domus prima bereikbaar is waarbij de deuren letterlijk en figuurlijk “open staan”.'

Op de website van Raeflex is binnenkort het volledige rapport van de visitatiecommissie te lezen.

Directeur - bestuurder Harrie Oosterlee ontvangt het certificaat van de visitatie uit handen van drs. Grashof (directeur Raeflex)

Ga naar het nieuwsoverzicht