Meer kans op huis voor mensen met een 'vlekje'

Bericht geplaatst op: 07-03-2019

Mensen met een ‘vlekje’ die op reguliere wijze niet aan een huurwoning kunnen komen, maken binnenkort in Midden- Limburg meer kans onderdak te vinden. Het aanbod voor deze doelgroep wordt verruimd dankzij samenwerking van de Midden-Limburgse gemeenten, de zeven woningcorporaties die in deze regio actief zijn en dertig zorg- en welzijnsinstellingen. Ook Woningstichting Domus helpt hieraan mee!

Ondersteuning accepteren

De corporaties reserveren vooralsnog samen honderd woningen speciaal voor mensen die kampen met allerhande problemen. Het gaat bijvoorbeeld om een psychiatrische achtergrond, drank- of drugsgebruik, een crimineel verleden of een ‘negatief huurverleden’. Dat betreft mensen die al eens uit een woning zijn gezet vanwege overlast, huurschulden of hennepteelt. De doelgroep heeft één gemeenschappelijke noemer: via de reguliere weg komen deze woningzoekenden hooguit bij huisjesmelkers aan onderdak. Als ze via het nieuwe ‘matchingspunt’ in aanmerking willen komen voor een woning dan geldt één belangrijke voorwaarde: ze moeten ondersteuning accepteren van een zorginstelling.

Meer mogelijkheden op een goede match

In het geval dat er desondanks schade aan woningen wordt toegebracht, krijgen de corporaties die vergoed uit een garantiefonds dat de partijen samen hebben ingesteld. „De begeleiding neemt voor woningcorporaties een belangrijke drempel weg, weet wethouder Marianne Smitsmans van Roermond, waar al ettelijke jaren op deze wijze wordt gewerkt. Die ervaring bleek zo positief dat de aanpak nu in breder regionaal verband wordt ingevoerd. Dat biedt volgens Smitsmans nog meer mogelijkheden om een goede match te maken tussen woningzoekende en woonruimte en omgeving. De gemeenten hopen met het matchingspunt ook meer zicht te krijgen op de omvang van de doelgroep. Smitsmans: „Steeds meer van deze mensen wonen niet meer in een instelling, maar moeten het in de maatschappij zien te rooien. Zij moeten leren hoe op eigen benen te staan. Omgang met de buren, het vuilnis buiten zetten. Kortom, sociale vaardigheden.”

Dit artikel komt uit Dagblad De Limburger | 1 maart 2019 

Ga naar het nieuwsoverzicht