Niet tevreden?

Onder dit kopje vindt u meer informatie over wat u kunt doen wanneer u niet tevreden bent over Woningstichting Domus.

Gelukkig gaat het vaak goed tussen Woningstichting Domus en haar huurders. Zijn er toch problemen, dan wordt geprobeerd dit in goed overleg met de medewerkers op te lossen. Hoe goed wij het ook willen doen, het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld. Dit willen wij dan graag van u horen. Samen proberen wij dan tot een oplossing te komen.

U kunt uw klacht op verschillende manieren melden. Allereerst vragen wij u de klacht bij ons te melden. Formulier Klacht melden.

Nog niet tevreden?

Handelen wij uw klacht niet naar tevredenheid af? Dan kunt terecht bij de Regionale Geschillencommissie of de Huurcommissie. Bij de Regionale Geschillencommissie kunt u uw klacht alleen schriftelijk indienen, hier is een standaardformulier voor. Dit formulier kunt u op ons kantoor afhalen of wij kunnen u dit toesturen. Hier rechts vindt u meer informatie in de folder Regionale Geschillencommissie.