Onderhoud

Onder dit kopje vindt u informatie terug over het onderhoud dat Woningstichting Domus voor u uitvoert, maar ook welk onderhoud u als huurder zelf moet uitvoeren of kunt uitvoeren.

Reparatie melden

U kunt een reparatie op verschillende manieren melden. Dit kan telefonisch maar ook online via deze link! 

Zelf aan de slag?

Wilt u zelf uw woning veranderen naar uw eigen smaak en wensen? Dat kan natuurlijk. Hiervoor gelden echter wel een paar voorwaarden. Rechts vindt u de folder met meer informatie over zelf klussen in huis.

Heeft u al een servicecontract?

Wij bieden onze huurders de mogelijkheid om een servicecontract te nemen.
Voor € 5,- per maand worden veel reparaties kosteloos door ons uitgevoerd.
Besluit u om binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de huurovereenkomst abonnee te worden,dan hoeft u geen entreegeld te voldoen.
Besluit u later alsnog abonnee te worden dan dient u entreegeld ter hoogte van € 30,- te betalen.
U kunt dan direct een reparatieverzoek melden.

Gepland onderhoud 2018

Naast reparaties vindt er ook gepland onderhoud plaats. Hierbij kunt u denken aan het buitenschilderwerk, de reiniging van de mechanische ventilatie of het vegen van de schoorsteen. Via onderstaande link vindt u een overzicht van het geplande onderhoud in 2018.

Overzicht onderhoud 2018 >