Onderhoud

Onder dit kopje vindt u informatie terug over het onderhoud dat Woningstichting Domus voor u uitvoert, maar ook welk onderhoud u als huurder zelf moet uitvoeren of kunt uitvoeren.

Reparatie melden

U kunt een reparatie op verschillende manieren melden. Dit kan telefonisch maar ook online via deze link! 

Zelf aan de slag?

Wilt u zelf uw woning veranderen naar uw eigen smaak en wensen? Dat kan natuurlijk. Hiervoor gelden echter wel een paar voorwaarden. Rechts vindt u de folder met meer informatie over zelf klussen in huis. 

Vervanging van keuken, toilet of badkamer

Bent u van mening dat uw keuken, badkamer of toilet aan vervanging toe is? Dan kunt u bij ons een verzoek tot renovatie indienen. Wanneer u dit verzoek heeft ingediend, zal onze Technisch Woonconsulent een afspraak met u inplannen om de betreffende ruimte te komen beoordelen. Uiteraard zijn er wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moeten worden, voordat we daadwerkelijk overgaan tot renoveren, zoals bijvoorbeeld de technische staat van de ruimte, de afschrijvingstermijn en er mag geen huurachterstand zijn.

Vraaggestuurd onderhoud

U kunt dus zelf het moment bepalen, binnen de vastgestelde afschrijvingstermijnen, wanneer uw keuken, badkamer of toilet wordt vervangen. Dit noemen wij vraaggestuurd onderhoud. Woningstichting Domus geeft haar huurders graag zoveel mogelijk keuzevrijheid bij het inrichten en verbeteren van de binnenkant van uw woning. Hieronder vindt u de keuzeformulieren voor o.a. het tegelwerk en het sanitair.

Keuzeformulier keuken
Keuzeformulier badkamer en toilet

Wanneer u meer wilt weten over dit vraaggestuurd onderhoud, kunt u mailen naar info@wsdomus.nl

Heeft u al een servicecontract?

Wij bieden onze huurders de mogelijkheid om een servicecontract te nemen.
Voor € 5,- per maand worden veel reparaties kosteloos door ons uitgevoerd.
Besluit u om binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de huurovereenkomst abonnee te worden,dan hoeft u geen entreegeld te voldoen.
Besluit u later alsnog abonnee te worden dan dient u entreegeld ter hoogte van € 30,- te betalen.
U kunt dan direct een reparatieverzoek melden.