Onze koers

Ondernemingsplan 2017-2021

Ons ondernemingsplan voor de periode 2017 - 2021 heeft een nieuwe fase voor ons ingeluid. Na jaren van herstel van onze financiële draagkracht, is er in de periode tot 2021 weer ruimte voor investeringen.
Onze kernwaarden; verbinding, dichtbij, proactief en transparant zijn en blijven herkenbaar in de dingen die wij doen. Bij het tot stand komen van het ondernemingsplan hebben we gekeken naar wat wij belangrijk vinden voor onze huurders, nu en in de toekomst.

Leidende thema’s

Voor de periode van dit ondernemingsplan zijn drie thema’s een rode draad voor onze activiteiten:

    • Betaalbaarheid en beschikbaarheid
    • Leefbaar en verbindend
    • Duurzaam vastgoed

Wat wij onder deze thema’s verstaan en hoe wij deze de huidige periode inhoud geven en uitwerken, kunt u hier nalezen!