Organisatie

Woningstichting Domus is een maatschappelijke onderneming met ongeveer 1200 verhuureenheden. Wij zijn een slagvaardige woningcorporatie met een sociaal hart in en voor Roermond. De brug in ons logo staat symbool voor de verbinding met onze omgeving, met de stad en vooral met onze huurders en andere partners. Wij  bouwen aan sterke verbindingen: samen realiseren wij immers meer dan alleen!
Als slagvaardige organisatie zijn wij uitermate in staat onze huurders de aandacht te geven die zij verdienen. Wij hebben in beeld wie zij zijn en wat hun wensen zijn. 

Kernwaarden

De kernwaarden maken onze organisatie herkenbaar en zijn een leidraad voor de keuzes die wij maken. Onze kernwaarden zijn 'verbinding, dichtbij, proactief en transparant´. Dit is terug te zien in de houding en het gedrag van onze medewerkers. In de vier kernwaarden ligt verankerd dat wij betrokken zijn, naar onze omgeving luisteren, we gezamenlijk met onze partners keuzes maken en deze verantwoorden.

 

Het team

Onze medewerkers zijn het gezicht van Woningstichting Domus; zij hebben een sociaal hart, zijn ondernemend, professioneel en betrokken. Samenwerken en klantgerichtheid lopen als een rode draad door het functioneren. Ook laten zij onze kernwaardenactief zien in hun houding en gedrag. Het team bestaat uit 11 betrokken professionals die plezier hebben in en zich thuis voelen op hun werk, er heerst een open sfeer. Onze medewerkers hebben veel eigen verantwoordelijkheid en de lijnen in de organisatie zijn kort. Zo behouden wij onze slagvaardigheid en kunnen wij maatwerk blijven leveren.