Over Domus

Verbinding dichtbij transparant proactief

Goed wonen is een eerste levensbehoefte: in Nederland vinden we het normaal dat iedereen een dak boven z’n hoofd heeft. Een woning is ook een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Een huis is immers meer dan vier muren en een dak om bescherming te bieden. Een huis is een thuis, een plek waar mensen zich prettig en veilig voelen. Om ervoor te zorgen dat er genoeg goede en betaalbare woningen zijn, hebben we in Nederland woningcorporaties, zoals Woningstichting Domus.

Wij verhuren, onderhouden en bouwen woningen in Midden-Limburg. We werken hierbij op allerlei manieren samen met onder andere gemeenten, zorginstanties en welzijnsorganisaties. Al sinds 1918 staan we midden in de samenleving, dicht bij onze huurders en daar zijn we met recht trots op.   

Onze geschiedenis

Waar we in 1918 begonnen als progressieve woningbouwvereniging, strijdend voor de verbetering van de huisvesting van arbeiders, zijn we nu een sociale huisvester met een stevige voet aan de Roermondse grond. Hoe we hier zijn gekomen, van L.A.D.A. naar Woningstichting Domus, is uitgebreid beschreven in De Spiegel van Roermond. Dit boeiende artikel kunt u hier lezen!

Laatste nieuwsberichten

Een overzicht van al onze nieuwsberichten, zoals het tekenen van de Prestatieafspraken,  vindt u op onze nieuwspagina via onderstaande link.