Overlast

In gesprek met elkaar

Heeft u regelmatig last van uw buren of buurtgenoten? Ga dan het gesprek met hen aan. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Ga daarom allereerst met de overlastveroorzaker praten. Een vriendelijk praatje lost vaak meer op, dan een klacht bij ons of de politie.

Tips voor een goed gesprek

  • Praat niet als u boos bent. Dit lokt alleen maar boosheid bij uw gesprekspartner uit.
  • Leidt het gesprek tot ruzie? Dan kunt u het gesprek beter beëindigen. Ruzie maakt de situatie alleen maar erger.
  • Leg vooral uit hoe u de overlast ervaart en wat daarvan de gevolgen zijn. "Mijn kind kan niet slapen vanwege de muziek" klinkt heel anders dan "U draait alweer keiharde rotmuziek!".
  • Klaag niet, maar zoek samen naar een oplossing.
  • Probeer u te verplaatsen in uw buur.
  • Vraag of uw buur zich kan voorstellen dat u er last van heeft.
  • Vraag ook of uw buren misschien last hebben van u. U bent immers ook bereid om uw gedrag aan te passen zodat u allebei prettiger kunt wonen.
  • Probeer tot concrete afspraken te komen.

Levert het gesprek niks op?

Bent u in gesprek gegaan met uw buren maar heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u de overlast schriftelijk bij ons melden. Dit kunt u doen door dit formulier in te vullen.

Is er sprake van zeer ernstige overlast, bedreiging, intimidatie of geweld? Dan adviseren wij u om ook aangifte te doen bij de politie.

Bemiddeling van Woningstichting Domus

Nadat wij uw melding schriftelijk hebben ontvangen sturen wij u een ontvangstbevestiging en nemen wij contact met u op. Vervolgens wordt uw melding beoordeelt en bepalen wij welke actie nodig is.

Aan de hand van de aard van de overlast bepalen wij of een bemiddelingsgesprek tussen de klager en overlastveroorzaker nodig is. Wij stellen hieraan wel 2 voorwaarden. De klachten zijn schriftelijk gemeld én u bent bereid een gesprek te voeren met de degene die de overlast veroorzaakt. Een medewerker van Woningstichting Domus zal dan met u samen een gesprek voeren en samen met beide partijen proberen tot een oplossing te komen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer (0475) 33 73 23.