Passend toewijzen

De overheid heeft besloten dat alle woningcorporaties in Nederland vanaf 1 januari 2016 de vrijkomende woningen ‘passend’ moeten toewijzen. Deze regeling komt voort uit de Woningwet 2015. Door passend toe te wijzen, krijgen woningzoekenden een woning waarvan de huur aansluit bij het inkomen. Hiermee wordt voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terechtkomen of andersom.

Er zijn twee manieren van passend toewijzen:

  • toewijzing volgens de huur-inkomenstabel of
  • toewijzing volgens het 2-hurenbeleid

In de advertentie van de woning staat vermeld welke manier van toewijzen er geldt. Dit kan namelijk verschillen per corporatie. Of u in aanmerking komt voor het huren van een woning en wat de bijbehorende huurprijs is, leggen wij hieronder uit. 

Toewijzing volgens de huur-inkomenstabel

Om vast te stellen of de huur van de woning past bij uw inkomen hanteren wij inkomensvoorwaarden. Deze vindt u in het schema hieronder. In dit schema ziet u hoe hoog de huur van uw woning maximaal mag zijn, afhankelijk van uw inkomen (per huishouden), de huishoudsamenstelling en leeftijd.

U kunt reageren op een woning met een huurprijs die past bij uw inkomen. Woningstichting Domus gaat bij het aanbieden van een woning uit van het inkomen van ieder lid van het huishouden vermeld op het IBRI-formulier. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Bij een aantal woningen hanteren wij een 2-hurenbeleid.

Woningtoewijzing volgens 2-hurenbeleid

Bij woningen die toegewezen worden volgens het 2-hurenbeleid worden woningen geadverteerd met twee huurprijzen. Een marktprijs en een lagere huurprijs. De lagere huurprijs geldt alleen als het huishouden dat de woning toegewezen krijgt ook recht op huurtoeslag heeft. De huurprijs wordt dan vervolgens vastgesteld op basis van de hoogte van het inkomen.

Het is belangrijk dat uw huishoudinkomen goed in uw inschrijving bij Thuis in Limburg vermeld staat. Daarom adviseren wij u om uw inkomen in uw inschrijving te controleren. Uw inkomen kunt u wijzigen op uw persoonlijke pagina van Thuis in Limburg. Zo bent u er zeker van dat de woning waarop u reageert, past bij uw inkomen.