Privacyverklaring

Bericht geplaatst op: 19-06-2018

Woningstichting Domus is als stichting de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u, in het kader van het woongenot, vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen.

AVG

De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Woningstichting Domus handelt binnen de kaders van de wet en maakt daarvoor onder andere gebruik van de privacy documenten die beschikbaar zijn gesteld door Aedes. Aedes is de landelijke brancheorganisatie van woningcorporaties in Nederland.

Onze volledige privacyverklaring kunt u hier lezen!

Ga naar het nieuwsoverzicht