Servicecontract

Wat houdt het servicecontract huurdersonderhoud in?

De kosten voor dit klein onderhoud komt voor uw rekening en soms kunnen deze flink oplopen. Woningstichting Domus biedt haar huurders daarom het Servicecontract huurdersonderhoud aan. Voor een klein bedrag per maand worden veel reparaties kosteloos uitgevoerd. Deelname aan het Servicecontract is niet verplicht. Als u wilt, blijft u het volledige huurdersonderhoud zelf verzorgen.

Op de volgende pagina ziet u welke onderhoudswerkzaamheden voor rekening van Woningstichting Domus komen, welke werkzaamheden voor u als huurder zijn en welke onderhoudswerkzaamheden u via het servicecontract huurdersonderhoud kunt laten uitvoeren.

Deelname servicecontract huurdersonderhoud

Wanneer u deelneemt aan het Servicecontract, is één telefoontje of email naar Woningstichting Domus voldoende om uw reparatieverzoek af te handelen. De bijdrage voor het servicecontract huurdersonderhoud is € 5,- per maand.

Voor dit bedrag worden de voorrijkosten, het arbeidsloon en de (standaard-)materiaalkosten volledig vergoed. Dit wordt maandelijks verrekend in de servicekosten. Wilt u duurdere materialen gebruiken, dan komen de extra kosten voor uw eigen rekening.

Besluit u om binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de huurovereenkomst abonnee te worden, dan hoeft u geen entreegeld te voldoen. Besluit u later alsnog abonnee te worden dan dient u entreegeld ter hoogte van € 30,- te betalen. U kunt dan direct een reparatieverzoek melden.

Om deel te nemen kunt u het servicecontract downloaden, ondertekenen en naar ons mailen.
Het servicecontract gaat in op de ingangsdatum van de huurovereenkomst of per de eerstvolgende hele maand.

 

Een servicecontract afsluiten? 
Download hier het contract.