Social Media voor opdrachtnemers

Woningstichting Domus maakt gebruik van Facebook en plaatst nieuwsartikelen op haar website www.wsdomus.nl. 

Opdrachtverstrekking

Wij zijn een woningcorporatie die regelmatig planmatig onderhoud uitvoert aan onze woningen. Ook verstrekken wij opdrachten aan andere bedrijven die werkzaamheden voor ons uitvoeren op het gebied van communicatie, automatisering, werving van personeel etc.

Voor opdrachtnemers van Woningstichting Domus die ook actief zijn op social media hebben wij korte richtlijnen opgesteld met betrekking tot uitingen die te maken kunnen hebben met complexen en woningen van of werkzaamheden in opdracht van Woningstichting Domus.

Richtlijnen

1. Nieuwsberichten op de website van de opdrachtnemer, Twitter of Facebook-pagina van de opdrachtnemer die worden gepubliceerd met naamsvermelding of afbeeldingen van woningen van Woningstichting Domus dienen vooraf overlegd en geaccordeerd te worden door de voor de communicatie verantwoordelijke medewerker van Woningstichting Domus.

2. Nieuwsberichten worden enkel geplaatst wanneer zij een toegevoegde waarde aan de doelstellingen van Woningstichting Domus hebben. De berichten houden rekening met de privacy van onze huurders en schaadt de organisatie niet.

3. De opdrachtnemer mag geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over klanten, huurders, partners of leveranciers, belanghouders, huurders en/of medewerkers van Woningstichting Domus, zonder hun toestemming. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie over het product, de persoon of het bedrijf.

4. Wanneer medewerkers van de opdrachtnemer informatie publiceren op hun eigen website of Social Media-kanaal dat te maken kan hebben met Woningstichting Domus, dienen zij kenbaar te maken dat zij op persoonlijke titel publiceren. Zij zijn, op persoonlijke titel én uit naam van de opdrachtnemer, verantwoordelijk voor de inhoud die ze publiceren en zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal zijn, ook met eventuele gevolgen voor hun eigen privacy.

5. Wanneer een online discussie dreigt te ontsporen, of in het ergste geval al helemaal ontspoord is over een onderwerp dat te maken heeft met Woningstichting Domus, neemt de opdrachtnemer direct contact op met de voor de communicatie verantwoordelijke medewerker van Woningstichting Domus en overlegt over de te volgen strategie.

6. Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met Woningstichting Domus is het verstandig contact te zoeken met de voor de communicatie verantwoordelijke medewerker van Woningstichting Domus.

Wij hopen met deze richtlijnen meer duidelijkheid te geven over de standpunten van Woningstichting Domus met betrekking tot uitingen op social media en onze beweegredenen daarachter.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer (0475) 33 73 23 en vragen naar mevrouw Susanne van der Poel.